Mededelingen van het bestuur - s.v. Nieuw West United

Mededelingen van het bestuur

Mededelingen van het bestuur

13 januari 2023 22:00


Het bestuur van S.V. Nieuw West United wenst iedereen een gezond en sportief jaar toe.

Vrijdag 16 december 2022 werd in het clubhuis van SV Nieuw West United de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur presenteerde zowel de sportieve als financiële resultaten van het afgelopen jaar. Mehdi Harboul is afgetreden als interim-voorzitter, maar blijft wel aan als algemeen bestuurslid. De secretaris Hanna van Putten en het bestuurslid ledenadministratie Moulay Ouabba traden af. De notulen van de ALV zullen binnenkort gestuurd worden.

Kandideren voor bestuur
Tien leden hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. De tien kandidaten stelden zich voor aan de aanwezige leden en vertelden kort welke rol ze wilden vervullen.

Eerste bestuursvergadering 22 december 2022
Tijdens de eerste bestuursvergadering mochten alle 10 bestuursleden aangeven welke bestuursfunctie ze graag zouden willen bekleden. Voor alle functies was er maar één kandidaat behalve voor de functies van “voorzitter” en “secretaris”. Hiervoor waren er meerdere kandidaten. Er moest hierover schriftelijk gestemd worden. De stemming heeft geresulteerd in de volgende invulling van de bestuursfuncties:

Voorzitter: Mohammed Doukir
Vicevoorzitter: Abdelkader Darrazi
Secretaris: Omar Zeairi
Penningmeester: Mostapha Zeghboubi
Algemeen bestuurslid Sponsorcommissie: Mourad Dardak
Algemeen bestuurslid Technische commissie: Abdelrahman Ahannach
Algemeen bestuurslid Commissie Normen en Waarden: Mehdi Harboul
Algemeen bestuurslid Commissie gebouwbeheer & onderhoud: Hassan Sabbah

Ridouan Taibi heeft na de stemmingsronde gekozen om verder af te zien van een rol in het bestuur. Redouan Chaara heeft zijn kandidatuur ingetrokken in verband met zijn drukke agenda en onregelmatige diensttijden.

We wensen de nieuwe bestuurders veel succes en plezier bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. We bedanken de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet.


Openingstijden en bezetting kantine:
Op dit moment kampen we met een tekort aan vrijwilligers om de kantine te runnen. Hierdoor kunnen we helaas niet garanderen dat de kantine elke dag open is. Dit betekent dat u als lid voor een dichte deur kan komen te staan. We zullen ons best doen om de kantine op de wedstrijddagen open te houden.

We willen daarom een beroep op jullie doen om ons te komen helpen om de kantine dagelijks open te houden. We kunnen alle hulp gebruiken. We zijn momenteel druk bezig om een oplossing te vinden voor de komende twee weken. Mocht je doordeweeks of in het weekend tijd hebben om een paar uurtjes te helpen in de kantine, stuur dan een berichtje naar info@svnwu.nl.

Overige commissies:
Wedstrijdsecretariaat: Hanna van Putten
Jeugdcommissie: Said Belhrouch
Kascommissie: Mimoun Baghal & Adil Dahouch


Vrijwilligers gezocht voor diverse commissies
Voor onderstaande commissies zoeken wij nog vrijwilligers:
- Kantinecommissie;
- Scheidsrechterscommissie;
- Vrijwilligerscommissie.

Heb je affiniteit met een of meer van bovenstaande commissies of ben je bereid om samen te werken en je te verdiepen in genoemde commissies, stuur dan een email naar: info@svnwu.nl
Laat in je email weten wat je graag wilt doen. Je ontvangt vervolgens een reactie van ons met meer informatie over de betreffende commissie.

Groeten,

Namens het bestuur van S.V. NWU
Mohammed Doukir (voorzitter)
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!