Nieuws - s.v. Nieuw West United

Nieuws

Nieuws

Het voetbal seizoen begint weer!!

3 september 21:30  We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad. Vanaf morgen 4 september 2023 begint de training en aanstaande weekend hebben we een volle bekerprogramma. Zie de trainingsprogramma! meer »


Mededelingen van het bestuur

13 januari 22:00  Het bestuur van S.V. Nieuw West United wenst iedereen een gezond en sportief jaar toe. Vrijdag 16 december 2022 werd in het clubhuis van SV Nieuw West United de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur presenteerde zowel de sportieve als financiële resultaten van het afgelopen jaar. Mehdi Harboul is afgetreden als interim-voorzitter, maar blijft wel aan als algemeen bestuurslid. De secretaris Hanna van Putten en het bestuurslid ledenadministratie Moulay Ouabba traden af. De notulen van de ALV zullen binnenkort gestuurd worden. Kandideren voor bestuur Tien leden hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. De tien kandidaten stelden zich voor aan de aanwezige leden en vertelden kort welke rol ze wilden vervullen. Eerste bestuursvergadering 22 december 2022 Tijdens de eerste bestuursvergadering mochten alle 10 bestuursleden aangeven welke bestuursfunctie ze graag zouden willen bekleden. Voor alle functies was er maar één kandidaat behalve voor de functies van “voorzitter” en “secretaris”. Hiervoor waren er meerdere kandidaten. Er moest hierover schriftelijk gestemd worden. De stemming heeft geresulteerd in de volgende invulling van de bestuursfuncties: Voorzitter: Mohammed Doukir Vicevoorzitter: Abdelkader Darrazi Secretaris: Omar Zeairi Penningmeester: Mostapha Zeghboubi Algemeen bestuurslid Sponsorcommissie: Mourad Dardak Algemeen bestuurslid Technische commissie: Abdelrahman Ahannach Algemeen bestuurslid Commissie Normen en Waarden: Mehdi Harboul Algemeen bestuurslid Commissie gebouwbeheer & onderhoud: Hassan Sabbah Ridouan Taibi heeft na de stemmingsronde gekozen om verder af te zien van een rol in het bestuur. Redouan Chaara heeft zijn kandidatuur ingetrokken in verband met zijn drukke agenda en onregelmatige diensttijden. We wensen de nieuwe bestuurders veel succes en plezier bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. We bedanken de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet. Openingstijden en bezetting kantine: Op dit moment kampen we met een tekort aan vrijwilligers om de kantine te runnen. Hierdoor kunnen we helaas niet garanderen dat de kantine elke dag open is. Dit betekent dat u als lid voor een dichte deur kan komen te staan. We zullen ons best doen om de kantine op de wedstrijddagen open te houden. We willen daarom een beroep op jullie doen om ons te komen helpen om de kantine dagelijks open te houden. We kunnen alle hulp gebruiken. We zijn momenteel druk bezig om een oplossing te vinden voor de komende twee weken. Mocht je doordeweeks of in het weekend tijd hebben om een paar uurtjes te helpen in de kantine, stuur dan een berichtje naar info@svnwu.nl. Overige commissies: Wedstrijdsecretariaat: Hanna van Putten Jeugdcommissie: Said Belhrouch Kascommissie: Mimoun Baghal & Adil Dahouch Vrijwilligers gezocht voor diverse commissies Voor onderstaande commissies zoeken wij nog vrijwilligers: - Kantinecommissie; - Scheidsrechterscommissie; - Vrijwilligerscommissie. Heb je affiniteit met een of meer van bovenstaande commissies of ben je bereid om samen te werken en je te verdiepen in genoemde commissies, stuur dan een email naar: info@svnwu.nl Laat in je email weten wat je graag wilt doen. Je ontvangt vervolgens een reactie van ons met meer informatie over de betreffende commissie. Groeten, Namens het bestuur van S.V. NWU Mohammed Doukir (voorzitter)


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 december 2022 om 19:00 uur

5 december 16:00   Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 december 2022 om 19:00 uur Beste leden, We hopen dat het jullie allen goed gaat. Namens het bestuur van SV Nieuw West United nodig ik je graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 16 december 2022. De vergadering begint om 19:00 uur en vindt plaats in de kantine van ons clubgebouw aan de Bok de Korverweg 14 te Amsterdam. De ALV is hét moment om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over de gang van zaken binnen onze vereniging. Tijdens de ledenvergadering kijken we graag terug op het afgelopen jaar, zullen de belangrijkste punten in het jaarverslag nader worden toegelicht en is er ruimte om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast vinden er (her)benoemingen van bestuursleden plaats en geeft het bestuur inzicht in het financiële reilen en zeilen van onze vereniging. De agenda vind je bijgaand en de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 14 december 2022 ter inzage bij de secretaris (voor inzage graag een afspraak maken via secreataris@svnwu.nl). Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 15 december 2022 aanmelden. Stuur een e-mail naar secretaris@svnwu.nl (graag met een korte introductie van jezelf en een foto, zodat je voorgesteld kan worden aan de leden). Vragen over de bestuursfuncties kun je ook stellen via dit e-mailadres. Wij hopen dat je gebruikmaakt van deze gelegenheid, de vereniging is tenslotte van de leden! De kantine is geopend vanaf 18:30 uur, de koffie staat klaar en na afloop is er een drankje van de club. We hopen je vrijdag 16 december te mogen verwelkomen. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van SV Nieuw West United Mehdi Harboul Interim-Voorzitter SV Nieuw West United --------------------------------------------------------------------------------------- Agenda Algemene Ledenvergadering SV Nieuw West United Vrijdag 16 december 2022, 19:00 uur 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 2. Goedkeuring notulen ALV vrijdag 29 oktober 2021 3. Goedkeuring jaarverslag secretaris 2021/2022 4. Verkiezing van de kascommissie 5. Bestuurswijzigingen 6. Vrijwilligers gezocht 7. Begroting 2022/2023 8. Rondvraag 9. Sluiting Wij zien je graag op 16 december!


Sportvereniging Nieuw West United presteert goed met haar jeugdelftallen

27 oktober 17:00  S.V. Nieuw West United is afgelopen seizoen een nieuwe koers ingeslagen waarbij het Jeugd Voetbal beleidsplan centraal staat. Met een nieuw jeugdbeleid is het bestuur samen met de Hoofd Opleidingen (HO) hard bezig om een fundering te bouwen waarin een goed jeugdopleidingsplan en een optimaal voetbaltechnisch beleid de basis vormen. Er is geïnvesteerd teneinde de trainers goed op te leiden en er zijn ervaren gediplomeerde trainers aangetrokken. Zelfs het aantrekken van Jordi Stappershoef als jeugd keeperstrainer behoren tot het plan om de jeugd goed te laten ontwikkelen. Dit seizoen zijn er maar liefst 4 trainers die deelnemen aan de KNVB-Coachopleiding voor de UEFA-C diploma.meer »


Samenwerking NIKKI

26 augustus 11:15  Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.meer »


Nieuwe hoofdtrainer voor Zondag 1 - SV Nieuw West United

25 augustus 12:00  Goed nieuws rondom de zondag 1 selectie aan de start van het seizoen! Heel blij en trots zijn we om te kunnen melden dat Said Chiddi het komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer wordt van SV Nieuw West United Zondag 1 (3e-klasser).meer »


Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!