Cookie beleid SV Nieuw West United

De website van SV Nieuw West United is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van SV Nieuw West United

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

Club: SV Nieuw West United
Voetbalseizoen: periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van SV Nieuw West United. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Het lidmaatschap van SV Nieuw West United is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van SV Nieuw West United.

2.2 Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.

2.3 De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.

3.2 De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

3.3 Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van vier jaar.

3.4 Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen en wordt verlengd met één voetbalseizoen indien niet tijdig en correct wordt opgezegd.

Artikel 4. Betaling

4.1 De contributie dient voorafgaand aan het seizoen in zijn geheel, of in maximaal 4 termijnen voor 1 december van het lopende seizoen voldaan te zijn. De inning van de contributie verloopt via Clubcollect.

4.2 Leden welke zijn ingedeeld in selectieteams ( junioren en senioren ) zullen een toeslag moeten voldoen welke opgenomen is in het contributiebedrag van het desbetreffende elftal.

Bij beëindiging van indeling in selecties zal de verplichting vervallen, dan wel naar rato worden verrekend.

4.3 Indien bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, behoudt SV Nieuw West United zich het recht voor het lidmaatschap op non actief te zetten (financiele blokkade en niet speelgerechtigd in het nieuwe seizoen). 

Artikel 5. Opzegging

5.1 Het lid kan de Club schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het voetbalseizoen.

5.2 De opzegging dient voor 15 mei van het lopende seizoen door de Club te zijn ontvangen. Dit dient via de website of per e-mail te gebeuren via ledenadministratie @svnwu.nl

5.3 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voor tijdige opzegging.

5.4 Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan en zal geen restitutie worden verleend

5.5 Bij opzegging na genoemde datum in artikel 5.2, maar voor 15 juni is een boete verschuldigd van € 75,-. Bij opzegging na 15 juni van het lopende seizoen is een boete verschuldigd ten hoogte van het volledige contributiebedrag van het volgend seizoen. 

5.6 Een opzegging wordt per e-mail bevestigd door de club, nadat voldaan is aan alle financiele verplichtingen en alle eigendommen van de club zijn ingeleverd (bijv. ontvangen gesponsorde kleding).

Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden

6.1 De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden op www.svnwu.nl of kunnen op verzoek aan de ouders/verzorger van het lid worden toegezonden

Artikel 7. Boetebeleid

7.1 Door de KNVB aan individuele leden of teams opgelegde boetes worden door de KNVB in rekening gebracht bij SV Nieuw West United.
7.2 SV Nieuw West United belast de individuele KNVB-boetes door aan de betreffende individuele leden.
7.3 SV Nieuw West United zal bij teamboetes de leiding van het team hiervan op de hoogte brengen, deze dient vervolgens zorg te dragen dat dit bekend wordt gemaakt bij het gehele team.
7.4 Leden en teams zijn verplicht binnen 2 (twee) weken, nadat zij door de penningmeester op de hoogte zijn gebracht van de te betalen boete, te voldoen. Indien nalatig hierin zal de speler / het team worden uitgesloten van de eerstvolgende bindende wedstrijd


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!