Nieuws

Nieuws

Corona Update n.a.v. persconferentie van 13 november 2021

14 november 19:30  Beste ouders/leden/verzorgers,   Tijdens de persconferentie van 13 november 2021 zijn er nieuwe corona maatregelen afgekondigd die betrekking hebben op de sport. Wij zouden hierop terugkomen zodra er meer bekend zou zijn.   Het volgende geldt voor Sportpark de Eendracht en sv Nieuw West United:   - GEEN PUBLIEK BIJ WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN. DUS GEEN OUDERS OP HET SPORTPARK   - Wanneer kinderen worden gebracht, gebeurt dit op basis van “kiss and ride”, met andere woorden afzetten en ophalen bij de poorten gelijk weer weg.   - Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals bestuursleden, scheidsrechters, trainers, leiders/teammanagers en strikt noodzakelijke rij-ouders van bezoekende verenigingen ( max. 4 ouders).   - Indien wij concluderen dat ouders van Sv Nieuw west United zich niet aan deze maatregelen houden, zullen wij deze ouders benaderen en de daarbij behorende consequenties opleggen, denk aan een parkverbod.   In de kantine is een corona toegangsbewijs (CTB) voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.   Wij gaan ervanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.   Laten we hopen dat deze lockdown snel voorbij is, en dat wij weer langs de velden mogen staan om onze kinderen aan te moedigen.   Dagelijks Bestuur sv Nieuw West United.


Coronavirus update n.a.v. de persconferentie van 6 november jl.

5 november 7:00  CORONAVIRUS EN SPORT VANAF6 NOVEMBER 2021 Het coronavirus heeft gevolgen voor de mogelijkheid om te sporten. Op deze pagina leest u meer over de gevolgen van de corona crisis. De gemeente Amsterdam volgt hierbij zoveel mogelijk het protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten. Kijk voor alle Corona Maatregelen in Amsterdam op onze website en op de websites van de Rijksoverheid, NOC*NSF en de specifieke sportbonden, die protocollen per sport hebben opgesteld. Van sportaanbieders wordt verwacht dat zij deze protocollen toepassen en handhaven. SPELREGELS VOOR SPORT IN HET KORT Vanaf 6 november geldt een aantal wijzigingen voor het gebruik van het corona toegangsbewijs (QR-code) in de sport. Voor binnensportaccommodaties is een geldig corona toegangsbewijs verplicht voor sporters en toeschouwers van 18 jaar en ouder. Er geldt: Voor sportbeoefening op binnensport locaties geldt dat vanaf 18 jaar voor sporters en publiek een corona toegangsbewijs verplicht is. In de buitensport geldt, is een corona toegangsbewijs verplicht voor personen van 18 jaar en ouder in binnenruimtes (kleedkamers, kantines, toiletten etc.) en op het terras. • Voor vrijwilligers en technisch kader/coaches is een corona toegangsbewijs niet verplicht. • Ouders die rijden zijn toeschouwer en daarvoor is een corona toegangsbewijs wel verplicht. • Sporten in groepsverband is toegestaan. • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs. • Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: • houd 1.5 meter afstand, • schud geen handen • en nies of hoest in je elleboog. • Bij klachten blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent. REGELS VOOR PUBLIEK BIJ SPORTWEDSTRIJDEN Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Voor publiek bij wedstrijden van 18 jaar en ouder in een binnensportaccommodatie is een coronatoegangsbewijs verplicht. Buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. ​​​​​​​​​​​​ (Dit bericht is overgenomen van de site v.d. gemeente Amsterdam)


Mededeling

20 oktober 22:00  Beste ouders, Bij onze laatste bestuursvergadering heeft de penningmeester een update gegeven aangaande de contributie. Bij veel leden staat er nog contributie open. Indien de contributie niet voor 31 oktober as is voldaan, zullen de openstaande contributies uit handen worden gegeven aan het incassobureau. De bijkomende kosten zijn voor rekening van de leden. Wij gaan er vanuit dat het niet zover zal komen en dat de leden aan hun verplichtingen zullen voldoen. Dagelijks Bestuur


Aankondiging ALV 29 oktober 2021

15 oktober 18:15  Beste leden, Hierbij de aankondiging dat de Algemene Ledenvergadering 2020-2021 wordt gehouden op vrijdag 29 oktober 2021 om 18.30 uur in het clubgebouw van Sv Nieuw West United. Het Bestuur zal dan terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitblikken naar wat komen gaat. Er zijn wel wat regels: Indien u Corona gerelateerde klachten heeft, verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven. I.v.m. een maximum aantal mensen dat in ons clubgebouw kan plaats nemen is aanmelden voor de ALV verplicht. Dit kan via info@svnwu.nl; meld daarbij uw naam of als ouder naam van spelend kind. Aanmelden kan tot en met woensdag 27 oktober 23:59 uur Hieronder treft u de agendapunten aan: Agenda ALV 29 oktober 2021 1. Welkom en opening 2. In- en uitkomende stukken 3. Vaststellen notulen 2019/2020 4. Jaarverslag 2020/2021 5. Coronaverslag afgelopen seizoen 6. Nieuwe vrijwilligersbeleid NWU 7. Verbouwing clubgebouw 8. Financieel jaarverslag 2020/2021 9. Begroting 10. Wijzigen bestuursleden Aftredende bestuursleden de heren Mimoun Baghal ( voorzitter ) en de heer Ahmed Lemraj ( penningmeester). En benoeming nieuwe bestuursleden voor de komende jaren 11. Rondvraag Beste ouders/verzorgers/leden, In navolging van ons bericht over de Algemene Ledenvergadering a.s. vrijdag 29 oktober 2021 om 18.30 uur, willen wij u berichten dat wij - in verband met twee aftredende bestuursleden - op zoek zijn naar twee nieuw bestuursleden. Ieder lid dat belangstelling heeft voor een functie in het bestuur, kan zich kandidaat stellen om tot het bestuur toe te treden. Ook leden die belangstelling hebben voor een functie in één of meer commissie(s), kunnen zich aanmelden voor deze commissie. Bijvoorbeeld: 1.Sponsorcommissie. 2.Kantinecommissie. 3.Toernooicommissie. 4.Commissie onderhoud 5.Website/ Webteam 6.Vrijwilligerscommissie. 7.Kascommissie 8.Scheidsrechterscommissie 9.Normen en waarden commissie 10.Vertrouwenspersoon U kunt dat doen door middel van een mail te sturen vòòr a.s vrijdag naar info@svnwu.nl. U kunt in uw mail aangeven wat u graag zou willen doen en welke functie u graag zou willen vervullen. Met vriendelijke (sportieve) groeten Het bestuur van s.v. Nieuw West United


De Digitale Algemene Ledenvergadering van s.v. NWU wordt verplaatst naar vrijdag 2 april 2021

17 maart 21:00  Wij willen u meedelen dat de Digitale Algemene Ledenvergadering die gepland stond op 19 maart a.s. niet door gaat maar verplaatst wordt naar vrijdag 2 april 2021 om 19:00 uur. meer »


DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERIN 19 MAART 2021. START 19.00 UUR

6 maart 13:00  Beste leden, Zoals eerder aangekondigd wordt de Digitale Algemene Ledenvergadering 2019/2020 gehouden op:  Vrijdag 19 maart 2021. Start 19:00 uur.  Het bestuur zal dan terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitblikken naar wat er komen gaat. Zeker gezien de Corona Pandemie een belangrijk moment om als lid te weten hoe de vereniging ervoor staat en hoe het bestuur de toekomst tegemoet gaat. meer »


Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!